موضوع - فرهنگ عمومی

سیاست‌گذاری فرهنگ عمومی

معرکه‌گیری برای شهرت: حاشیه‌ای بر سیاست‌گذاری سلبریتی ایرانی

اینکه «مسأله‌ها» دقیقا در چه لحظه خاصی و برای چه کسانی «مسأله» می‌شوند، بسیار مهم است. مثلا برای نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی و سازمان‌های رسانه‌ای حاکمیت، سلبریتی در لحظه‌ای تبدیل به مسأله شد، که...

فرهنگ عمومی

شیوع افشاگری: نگاهی به فیگور امین فردین

در کتاب «سلبریتی ایرانی» که امسال توسط نشر معارف منتشر شد، نگارنده ادعا داشت که برای فهم فرهنگ شهرت در ایران، سه رویکرد وجود دارد: رویکرد اول خوش‌بینانه است. در این نگاه سیاست‌گذاران و فعالان فرهنگی،...