موضوع - بازی‌های ویدیویی

بازی‌های ویدیویی

گیمینگ؛ فراتر از بازی کردن

مؤسسه نیوزو[1] که ازجمله معتبرترین موسسات تحقیقاتی در حوزه مطالعات بازی در دنیا به شمار می‌آید، در یکی از پیمایش‌های اخیر خود به تحلیل نحوه مواجهه و تعامل افراد با بازی‌ها در سال ۲۰۲۲ پرداخته است.[2]...