موضوع - گردشگری

گردشگری

تحلیلی سیاستی بر گردشگری داخلی

۱)مقدمه بسیاری از صاحب­نظران گردشگری، از صنعت گردشگری به‌عنوان صنعت شیشه‌ای یاد می­کنند؛ چراکه به‌شدت تحت تأثیر محیط و عناصر بیرونی خود اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و… قرار داشته و...

گردشگری

«گردشگری رویدادمحور»؛ گونه‌ای از هم‌افزایی فرهنگ و گردشگری

مقدمه گردشگری یکی از امیدبخش‌ترین راهکارهای پیشرفت جوامع جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ، آداب و سنت‌هایشان است. این پدیده به عنوان یکی از ابعاد زندگی در دنیای مدرن به اشکال و گونه­های مختلفی تقسیم شده است...