نویسنده - جواد جواهری

عضو شورای سردبیری رسم
دانش آموخته مدیریت رسانه
فعال حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و رسانه‌ای

سیاست‌گذاری

بازسازی نظام مجوزدهی فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقدمه حضور فعال گروه‌های خودجوش مردمی و انقلابی در میدان فرهنگ و رسانه، همواره یکی از مباحث مهم مطروحه در حوزه فرهنگ و رسانه کشور بوده است. مع‌الوصف تاکنون ظرفیت‌های مکتوم موجود در حوزه‌هایی نظیر:...